Όροι και Προϋποθέσεις παροχής Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ

Έκδοση Φεβρουαρίου 2024

1.   
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1.  Με το παρόν έγγραφο, καθώς και κάθε άλλο
έγγραφο που αναφέρεται ρητά στο
παρόν, ορίζονται οι Όροι και
οι Προϋποθέσεις παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ  (εφεξής οι «Όροι»),
συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσβασης και χρήσης από τον εκάστοτε Τελικό Χρήστη οποιωνδήποτε
εφαρμογών, λογισμικού, ιστότοπων, προϊόντων και
υπηρεσιών που διατίθενται στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). Οι παρόντες Όροι  διατίθενται στην Εφαρμογή PlugQ και στην
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

1.2.  Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες
Όρους και όπως κάνετε χρήση της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης
PlugQ μόνο εφόσον συμφωνείτε με το
περιεχόμενο των παρόντων Όρων. Ρητά διευκρινίζεται ότι κάνοντας χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους,
δηλώνετε      δε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε
συμβάσεις και να αποδέχεστε τους παρόντες Όρους. Οι παρόντες Όροι συνιστούν
τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης
PlugQ που συνάπτετε με την
ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. με τη χρήση από
εσάς
της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης
PlugQ και καλύπτουν τόσο τις υφιστάμενες, όσο και τυχόν μελλοντικές συμβατικές σας υποχρεώσεις.

1.3.  Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. δύναται να τροποποιεί τους παρόντες
Όρους, με τις σχετικές τροποποιήσεις να ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής
τους στην Εφαρμογή PlugQ  ή/και στ
o Web Site ixion.gr/ilektrokinisi. Για το λόγο αυτό συνιστάται να ελέγχετε τακτικά
τους παρόντες Όρους, διότι με τη συνέχιση χρήσης της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης
PlugQ
μετά την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων των Όρων αυτών, αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές και
δεσμεύεστε από αυτές.

1.4.  Η Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης PlugQ παρέχεται από την ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία
«ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΞΙΩΝ
Μ.Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ.
16, 15125, με Α.Φ.Μ. 800980128 και αρ. μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 146200601000, όπως
νόμιμα εκπροσωπείται.

2.   
ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1.  «Σύμβαση Χρήσης Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ» ή «Σύμβαση» ή
«Όροι»:
οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις παροχής της
Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ, που αποδέχεστε για να σας παρέχουμε την
Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης  PlugQ δια
της χρήσεως της Eφαρμογής PlugQ, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που
αναφέρεται ρητά σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των όρων  πρόσβασης και χρήσης από τον εκάστοτε Τελικό
Χρήστη οποιωνδήποτε εφαρμογών, λογισμικού, ιστότοπων, προϊόντων και υπηρεσιών
που διατίθενται στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ.

2.2.  «ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.» ή «ΙΞΙΩΝ»: η ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 16 και συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση Χρήσης
Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ
με την ιδιότητα του Παρόχου Υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης PlugQ.

2.3.  «Τελικός Χρήστης» ή «Πελάτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση Χρήσης Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ με την ιδιότητα
του χρήστη της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ, προκειμένου να επαναφορτίσει Hλεκτρικό όχημά του έναντι
τιμήματος δια της χρήσεως της Εφαρμογής
PlugQ.

2.4.  «Μέρος» ή «Μέρη»: ο Τελικός Χρήστης και η ΙΞΙΩΝ
Μ.Α.Ε., ξεχωριστά ή από κοινού αντίστοιχα.

2.5.  «Ηλεκτρικό όχημα»: κάθε μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με
σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το οποίο περιέχει μία τουλάχιστον μη
περιφερειακή, εξωτερική, βοηθητική, ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με
ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να
επαναφορτίζεται εξωτερικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ν. 4710/2020.

2.6.  «Σημείο επαναφόρτισης» ή «φορτιστής Ηλεκτρικού οχήματος» ή «φορτιστής»: διεπαφή ικανή να φορτίσει τουλάχιστον ένα Ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4710/2020.

2.7.  «Σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»:
Σημείο επαναφόρτισης Ηλεκτρικού οχήματος, ηλεκτρικής ισχύος έως και 22 kW. Δεν
περιλαμβάνονται τα Σημεία επαναφόρτισης με ηλεκτρική ισχύ έως και 3,7 kW που
είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να
φορτίζουν Ηλεκτρικό όχημα και δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν. 4710/2020.

2.8.  «Σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: Σημείο
επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε Ηλεκτρικό όχημα ισχύος
μεγαλύτερης των 22 kW, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4710/2020.

2.9.  «Δίκτυο» ή «Δίκτυο της ΙΞΙΩΝ»: το σύνολο των
Σημείων επαναφόρτισης/φορτιστών Ηλεκτρικών οχημάτων της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., στα οποία
ο Τελικός Χρήστης/Πελάτης δύναται να επαναφορτίσει το Ηλεκτρικό όχημά του δια
της χρήσεως της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ.

2.10.                     
«Υποδομή επαναφόρτισης»: το σύνολο του ηλεκτρικού εξοπλισμού, ικανό
να φορτίζει το συσσωρευτή ενός Ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριλαμβανομένου του
υλικού και του λογισμικού, της επωνυμίας, των σημάτων, λογοτύπων και
διακριτικών γνωρισμάτων της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. και το σύνολο του υποστηρικτικού
εξοπλισμού και των κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό,
επιστρώσεων δαπέδου και προστατευτικών κολώνων.

2.11.                    
«Εφαρμογή PlugQ»: η εφαρμογή
λογισμικού η οποία παρέχεται από την ΙΞΙΩΝ
Μ.Α.Ε. και αποτελείται από την εφαρμογή λογισμικού «
mobile app PlugQ» συμβατή με
λογισμικό iOS 12.1 και Android 6.0 κατ’ ελάχιστο, μέσω της οποίας ο Τελικός
Χρήστης, Εγγεγραμμένος ή μη, αποκτά πρόσβαση και
κάνει χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ εγκαθιστώντας το mobile
app PlugQ
σε οποιαδήποτε κινητή ηλεκτρονική συσκευή του.

Η Εφαρμογή PlugQ είναι συμβατή με οποιαδήποτε κινητή ηλεκτρονική
συσκευή (κινητό τηλέφωνο ή
tablet), η οποία όμως θα πρέπει να διαθέτει
πρόσβαση στο διαδίκτυο
. Ο Τελικός
Χρήστης δύναται να χρησιμοποιεί και να δημιουργεί προσωπικό Λογαριασμό
Εγγεγραμμένου Χρήστη στο mobile app PlugQ προκειμένου να κάνει χρήση της
Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ.

2.12.                     
«Λογαριασμός»: το τμήμα της Εφαρμογής PlugQ
 που προορίζεται
αποκλειστικά για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης
PlugQ. Με τη
δημιουργία Λογαριασμού από τον Τελικό Χρήστη: (α) αυτός καθίσταται
Εγγεγραμμένος Χρήστης της Εφαρμογής
PlugQ, ώστε  να καθίσταται δυνατή η
ταυτοποίηση των στοιχείων του τόσο κατά την είσοδό του στην Εφαρμογή
PlugQ, όσο και κατά
την πραγματοποίηση μίας Συνεδρίας επαναφόρτισης, (β) αυτός δύναται να εξοφλεί έκαστη
Συνεδρία επαναφόρτισης επιλέγοντας τον χρόνο παραμονής στο Σημείο επαναφόρτισης
ή/και την προσδοκώμενη ενέργεια φόρτισης και (γ) αυτός δύναται να ελέγχει και
να διαχειρίζεται τόσο το χρηματικό του υπόλοιπο, όσο και το ιστορικό των Συνεδριών
του επαναφόρτισης και των πληρωμών του, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που
σχετίζεται με την πραγματοποίηση έκαστης Συνεδρίας επαναφόρτισης. 

2.13.                     
«Εγγεγραμμένος Χρήστης»: Ο Τελικός Χρήστης, ο οποίος κάνει χρήση της
Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ μέσω της
δημιουργίας και χρήσης Λογαριασμού στην Εφαρμογή
PlugQ.

2.14.                      
«Μη Εγγεγραμμένος Χρήστης»: Ο Τελικός Χρήστης, ο οποίος δύναται να εντοπίσει τα Σημεία επαναφόρτισης
του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ μέσω της χρήσης της Εφαρμογής PlugQ, άνευ δημιουργίας
και χρήσης Λογαριασμού στην Εφαρμογή PlugQ και χωρίς τη δυνατότητα πραγματοποίησης Συνεδριών επαναφόρτισης μέσω της
Εφαρμογής PlugQ.

2.15.                     
«Λογισμικό» (Software): όλα τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
δεδομένα ή άλλα δεδομένα αναγνώσιμα από μηχάνημα, τεχνικές προδιαγραφές,
λογική, λογικά διαγράμματα (
logic
diagrams), διαγράμματα
ροής (
flow charts), ορθογραφικές
αναπαραστάσεις, αλγόριθμοι, ενότητες (
modules), υπο-ρουτίνες, δομές αρχείων, φύλλα
κωδικοποίησης (
coding sheets), κωδικοποίηση,
πηγαίος κώδικας ή αντικειμενικός κώδικας, λίστες, δεδομένα δοκιμών, ρουτίνες
δοκιμής, διαγνωστικά προγράμματα ή άλλο υλικό, που αφορά ή περιλαμβάνει μέρος
της Εφαρμογής
PlugQ
και που απαιτείται προκειμένου να λειτουργήσει ορθά και
αποτελεσματικά η Εφαρμογή
PlugQ.

2.16.                     
«Συνεδρία επαναφόρτισης»: η υπηρεσία που παρέχεται από την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. προς τον Εγγεγραμμένο
Χρήστη κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο Ηλεκτρικό όχημα του Εγγεγραμμένου
Χρήστη επαναφορτίζεται σε ένα από τα
Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ
δια της χρήσεως της Εφαρμογής
PlugQ και η οποία υπηρεσία περιλαμβάνει την είσοδο στην Εφαρμογή PlugQ, την επαναφόρτιση
Ηλεκτρικού οχήματος, τη χρέωση και πληρωμή της Συνεδρίας επαναφόρτισης, καθώς
και τη διαδικασία εκκίνησης και ολοκλήρωσης της επαναφόρτισης του Ηλεκτρικού
οχήματος.

2.17.                     
«Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης PlugQ»: το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. προς τους Τελικούς
Χρήστες δια της χρήσεως από αυτούς της Εφαρμογής
PlugQ, μέσω των οποίων
υπηρεσιών δίνεται η δυνατότητα στους Τελικούς Χρήστες: (α) να εντοπίζουν τη
γεωγραφική θέση όλων των Σημείων επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, τη διαθεσιμότητά τους σε πραγματικό χρόνο,
τον τύπο και τον αριθμό των συνδέσεων και των βυσμάτων που διαθέτουν, τη μέθοδο
φόρτισης και την εγκατεστημένη ισχύ τους, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και
το ύψος της χρέωσης που συνεπάγεται η χρήση τους, (β) να αποκτούν πρόσβαση στα Λειτουργικά
Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, προς τον σκοπό πραγματοποίησης μίας
ή περισσότερων Συνεδριών επαναφόρτισης, (γ) να εκκινούν και να τερματίζουν μια
Συνεδρία επαναφόρτισης, (δ) να εξοφλούν κάθε ολοκληρωμένη Συνεδρία
επαναφόρτισης και (ε) να δημιουργούν προσωπικό Λογαριασμό Εγγεγραμμένου Χρήστη
στην Εφαρμογή PlugQ, μέσω του οποίου δύνανται
να παρακολουθούν ιστορικά στοιχεία Συνεδριών επαναφόρτισης, ενέργειας, πληρωμών
και φορολογικών παραστατικών.

2.18.                     
«Χρέωση
του Πελάτη»
: Η εκάστοτε ισχύουσα τιμή χρέωσης
του Πελάτη ανά Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ για την πραγματοποίηση
Συνεδρίας επαναφόρτισης στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ.

2.19.                     
«Web Site ixion.gr»: ο επίσημος διαδικτυακός https://ixion.gr/ της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., μέσω του οποίου
παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, στοιχεία και νέα προς υφιστάμενους
ή δυνητικούς πελάτες/Τελικούς Χρήστες αναφορικά με την Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης
PlugQ και τα Σημεία
επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.

2.20.                     
«Διαχειριστής Δικτύου
Διανομής»:
η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και τον
διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Ελληνικού
δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

2.21.                     
«Ανωτέρα Βία» ή «Γεγονός Ανωτέρας Βίας»: κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση
και τη σφαίρα επιρροής       της
ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε., μη δυνάμενο να προληφθεί με μέτρα επιμέλειας και σύνεσης, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεισμός,
πυρκαγιά, πλημμύρα, πόλεμος, επιδημία, απεργία κλπ. Η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. δεν θα ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών
της που απορρέουν από τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί το εκάστοτε Γεγονός
Ανωτέρας Βίας.

2.22.                     
«Λειτουργικό Σημείο επαναφόρτισης»: Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της
ΙΞΙΩΝ
, που απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της
Eφαρμογής PlugQ, η λειτουργία του οποίου μπορεί να ενεργοποιηθεί.

2.23.                     
«Μη Λειτουργικό Σημείο επαναφόρτισης»: Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ που απεικονίζεται στη βάση
δεδομένων της
Eφαρμογής PlugQ, αλλά η λειτουργία του δεν
μπορεί για οποιονδήποτε λόγο
να ενεργοποιηθεί.

3.   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης
PlugQ και σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στους παρόντες Όρους, η
ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε.:

(α) σας παραχωρεί την άδεια χρήσεως
της Εφαρμογής
PlugQ, η οποία είναι μη αποκλειστική, προσωποπαγής, μη μεταβιβάσιμη, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω
υπό – παραχώρησης και υπόκειται στους περιορισμούς
που θέτει η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού της Εφαρμογής
PlugQ και στους
περιορισμούς του Παραρτήματος Α’ των παρόντων Όρων.  Αναλυτικές οδηγίες για την προσήκουσα εγκατάσταση, χρήση και λειτουργία της Εφαρμογής
PlugQ  θα βρείτε στο Παράρτημα
Α’ των παρόντων Όρων, το οποίο αποτελεί
 αναπόσπαστο τμήμα αυτών και

(β)
σας παρέχει τ
o δικαίωμα χρήσης εκάστου Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου
της ΙΞΙΩΝ για την πραγματοποίηση Συνεδριών επαναφόρτισης του Ηλεκτρικού σας
οχήματος έναντι τιμήματος,
με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στις Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος του
Παραρτήματος Β’ του παρόντος, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

4.   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1.  Για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες που έχουν δημιουργήσει προσωπικό Λογαριασμό
στην Εφαρμογή
PlugQ, η διάρκεια της Σύμβασης είναι αόριστη και άρχεται από την ημερομηνία
που λαμβάνετε email επιβεβαίωσης δημιουργίας Λογαριασμού στην Εφαρμογή
PlugQ, με το οποίο και
καθίστασθε Εγγεγραμμένος Χρήστης της Εφαρμογής
PlugQ και της
Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ
εν γένει.

4.2.  Για τους Μη Εγγεγραμμένους Χρήστες, η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται από
την ημερομηνία που λαμβάνετε email επιβεβαίωσης δημιουργίας Λογαριασμού στην
Εφαρμογή
PlugQ, με το οποίο και καθίστασθε στη συνέχεια Εγγεγραμμένος Χρήστης της
Εφαρμογής
PlugQ και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ εν γένει, προκειμένου να εκκινήσετε την
πρώτη σας φόρτιση.

5.   
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

5.1.  Ο Εγγεγραμμένος Χρήστης, ο οποίος συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση με
την ιδιότητα του καταναλωτή, δύναται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη Εγγεγραμμένος Χρήστης της
Εφαρμογής PlugQ, σύμφωνα με τον όρο 4.1 της παρούσας, να υπαναχωρήσει
από τη Σύμβαση υποβάλλοντας υποχρεωτικά εντός της ως άνω προθεσμίας το σχετικό
έντυπο (ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
PLUGQ) προς την ΙΞΙΩΝ εγγράφως με την αποστολή email στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@ixion.gr.

5.2.  Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εντός της ως άνω προθεσμίας
υπαναχώρησης και προ της εμπρόθεσμης υπαναχώρησής σας πραγματοποιήσετε τυχόν
Συνεδρία/ες επαναφόρτισης, αποδέχεσθε ρητά ότι θα επιβαρύνεσθε με την
αντίστοιχη χρέωση για την εκάστοτε πραγματοποιηθείσα Συνεδρία επαναφόρτισης προ
της υπαναχώρησής σας, η οποία θα αφαιρείται υποχρεωτικά από τον Λογαριασμό σας
και δεν θα σας επιστρέφεται εάν υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, καθώς η εκάστοτε
Συνεδρία επαναφόρτισης θα έχει πραγματοποιηθεί και, ως εκ τούτου, θα έχει
παρασχεθεί πλήρως και η αντίστοιχη υπηρεσία.

6.   
ΟΡΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

6.1.  Το εκάστοτε Σημείο επαναφόρτισης και η εκάστοτε Υποδομή επαναφόρτισης του Δικτύου
της ΙΞΙΩΝ
προορίζεται αποκλειστικά για την επαναφόρτιση Ηλεκτρικών οχημάτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται
η σύνδεση σε Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ συσκευών οποιουδήποτε
άλλου είδους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή πατίνια, ηλεκτρικά
εργαλεία κ.ά.). Απαγορεύεται δε ρητά η χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ
εν γένει με τρόπους και για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στη χρήση για την οποία
αυτή προορίζεται.

6.2.  Πριν από την έναρξη έκαστης Συνεδρίας επαναφόρτισης είναι απαραίτητο να
έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τις Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης
Ηλεκτρικού οχήματος, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα Β’ στους παρόντες
Όρους και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Μην
επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να εκκινήσετε Συνεδρία επαναφόρτισης εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά είτε στο εκάστοτε Σημείο επαναφόρτισης είτε στο καλώδιο
επαναφόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει:

– Να απομακρυνθείτε αμέσως από το Σημείο επαναφόρτισης.

– Να αναφέρετε άμεσα το
γεγονός
στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ  είτε στο τηλέφωνο +30 216 004 3700 κατά τις εργάσιμες ημέρες από
τις 09:00 π.μ. έως τις 05:00 μ.μ., είτε εγγράφως με την αποστολή
email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@ixion.gr.
Κατά τη χρήση των Σημείων επαναφόρτισης και των Υποδομών επαναφόρτισης του
Δικτύου της ΙΞΙΩΝ οφείλετε να συμμορφώνεστε με
τους παρόντες Όρους, με τις Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού οχήματος του
Παραρτήματος Β’ της παρούσας και
όλες εν γένει τις ισχύουσες απαιτήσεις
που αφορούν στη διαδικασία επαναφόρτισης Ηλεκτρικού οχήματος. Σε κάθε
περίπτωση, η ως άνω χρήση από εσάς θα πρέπει να είναι η προσήκουσα και η ενδεδειγμένη προκειμένου να μην προκαλείτε οποιαδήποτε όχληση
ή υλικές ζημιές ή/και φθορές στην Υποδομή επαναφόρτισης,
στο Σημείο επαναφόρτισης ή στις γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις αυτών.

6.3.  Η ΙΞΙΩΝ, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω στο άρθρο 8, θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ να βρίσκονται
πάντοτε σε λειτουργία, ήτοι χωρίς διακοπές λειτουργίας και/ή βλάβες και να
είναι προσβάσιμα και διαθέσιμα για την επαναφόρτιση
Ηλεκτρικού οχήματος. Οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με τα Λειτουργικά ή μη Λειτουργικά Σημεία Επαναφόρτισης
του
Δικτύου της ΙΞΙΩΝ θα παρέχεται μέσω της Εφαρμογής
PlugQ.

6.4.  Η ΙΞΙΩΝ δύναται οποτεδήποτε να παύσει οριστικά ή προσωρινά τη
λειτουργία ενός ή περισσότερων
Σημείων επαναφόρτισης, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ενημέρωση της Εφαρμογής PlugQ σχετικά.

7.   
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

7.1. Η εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής PlugQ είναι δωρεάν. Κατά συνέπεια, θα χρεώνεστε μόνο εφόσον πραγματοποιήσετε
μία Συνεδρία επαναφόρτισης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή χρέωσης του
Πελάτη ανά Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ για την πραγματοποίηση
Συνεδρίας επαναφόρτισης στο πλαίσιο χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ
(εφεξής «Χρέωση του Πελάτη»).

7.2.  Η χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ από τον Πελάτη γίνεται έναντι καταβολής
αντιτίμου. Η τιμολόγηση του Πελάτη για την πραγματοποίηση Συνεδρίας
επαναφόρτισης στα Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ γίνεται ανάλογα με
την ενέργεια  που κατανάλωσε
το Ηλεκτρικό όχημα του Πελάτη κατά
την επαναφόρτισή του, μετρήσιμη
σε kilowatt ανά ώρα (kWh) ή ανάλογα με το χρόνο παραμονής σε
σύνδεση με σημείο φόρτισης, μετρήσιμο σε ευρώ (€) ανά ώρα (
h), ή/και με χρέωση ανά
συνεδρία φόρτισης (
session), ή/και με χρέωση άσκοπης δέσμευσης του Σημείου επαναφόρτισης σε ευρώ
(€) ανά λεπτό (
min) σε περίπτωση που το όχημα παραμείνει συνδεδεμένο στο φορτιστή μετά το
πέρας της Συνεδρίας επαναφόρτισης και ύστερα από την ορισμένη διάρκεια
ελεύθερης παραμονής του στο Σημείο επαναφόρτισης μετά το πέρας της Συνεδρίας
επαναφόρτισης εκφρασμένη σε λεπτά (
min), που θα αναγράφεται στην Εφαρμογή PlugQ πριν εκκινήσει η Συνεδρία  επαναφόρτισης.

7.3.  Η Χρέωση του Πελάτη δύναται
να διαφοροποιείται ανά Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ. Η εκάστοτε Χρέωση
του Πελάτη ανά Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ βρίσκεται αναρτημένη
και ορίζεται ειδικότερα στην Εφαρμογή PlugQ με την επιλογή από τον
Τελικό Χρήστη του εκάστοτε συγκεκριμένου Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ
στο οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει Συνεδρία επαναφόρτισης και περιλαμβάνει,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το αντίτιμο αντληθείσας ενέργειας, τον
αναλογούντα Φ.Π.Α. τυχόν άλλους φόρους και τέλη.

7.4.  Σε περίπτωση τροποποίησης των εκάστοτε εν ισχύ Χρεώσεων του Πελάτη θα ενημερώνεστε για τις σχετικές τροποποιήσεις μέσω της Εφαρμογής
PlugQ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 1.3 των παρόντων Όρων.

7.5.  Η πραγματοποίηση των πληρωμών και η σχετική τιμολόγηση διενεργούνται μέσω των εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας στην Εφαρμογή PlugQ και σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο
11 των παρόντων.

7.6.  Για την πραγματοποίηση πληρωμών από τον Εγγεγραμμένο Χρήστη και την
πραγματοποίηση Συνεδριών επαναφόρτισης στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης PlugQ θα πρέπει να εισάγετε στην  
Εφαρμογή PlugQ, στο στάδιο της Εγγραφής και στην επιλογή Μέθοδοι Πληρωμής, τα
στοιχεία της Τραπεζικής σας κάρτας (MasterCard, American Express, Visa, Union
Pay) τα οποία αποθηκεύονται ως προεπιλογή στην Εφαρμογή PlugQ προκειμένου
να εγκρίνονται στο εξής  οι πληρωμές από
το πιστωτικό ίδρυμα που έχει εκδώσει την τραπεζική σας κάρτα με την αντίστοιχη
χρέωση.

7.7.  Εναλλακτικά, για την πραγματοποίηση Συνεδριών επαναφόρτισης, οι Εγγεγραμμένοι
Χρήστες της
Εφαρμογής PlugQ δύνανται, επιλέγοντας
το πεδίο Menu/
My
Balance της Εφαρμογής PlugQ, να εισάγουν χρηματικά ποσά της επιλογής
τους στο ψηφιακό τους πορτοφόλι
Wallet, χρησιμοποιώντας ενεργή τραπεζική τους κάρτα
(MasterCard, American Express, Visa, Union Pay)  , λαμβάνοντας το σχετικό παραστατικό (απόδειξη
είσπραξης) σε ηλεκτρονική μορφή στο
email που έχουν δηλώσει
κατά την εγγραφή τους στην Εφαρμογή PlugQ. Ακολούθως,  για την πραγματοποίηση έκαστης πληρωμής και
την πραγματοποίηση Συνεδρίας επαναφόρτισης στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης PlugQ αφαιρείται, κατόπιν επιλογής του Εγγεγραμμένου
Χρήστη, από το συνολικό ποσό που περιέχεται στο ψηφιακό του πορτοφόλι Wallet το
αντίστοιχο ποσό χρέωσής του για την πραγματοποίηση της Συνεδρίας επαναφόρτισης,
και εκδίδεται ακολούθως το σχετικό φορολογικό παραστατικό (Απόδειξη Παροχής
Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών), το οποίο αποστέλλεται στο
email που έχει δηλώσει ο
Εγγεγραμμένος Χρήστης κατά την εγγραφή του στην Εφαρμογή PlugQ.

8.   
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
PlugQ

8.1.  Η ΙΞΙΩΝ δύναται να διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης
PlugQ για
λόγους συντήρησης ή/και ενημέρωσης της Εφαρμογής
PlugQ.

8.2.  H ΙΞΙΩΝ δύναται να
διακόψει άμεσα την πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής
PlugQ για λόγους
συμμόρφωσής της με οποιαδήποτε δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή σε περίπτωση
που απαιτείται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή εάν η Εφαρμογή
PlugQ χρησιμοποιείται παράνομα
ή σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους.

8.3.  H Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης PlugQ μπορεί επιπλέον να
διακοπεί εκ μέρους του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, προκειμένου να
διασφαλιστεί η ορθή και προσήκουσα λειτουργία και διαχείριση του δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας.

8.4.  Σε περίπτωση που συντρέξει μία εκ των ως άνω περιπτώσεων, η ΙΞΙΩΝ θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας ενημερώσει εκ των προτέρων ή εντός ευλόγου
χρόνου σχετικά.

8.5.  Η ΙΞΙΩΝ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εάν η πρόσβασή σας στην Εφαρμογή PlugQ ή/και η χρήση
της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ εν γένει δεν
είναι εφικτή εξαιτίας υπαίτιας πράξης ή παράλειψής σας και σε αυτή την
περίπτωση εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε με
τους παρόντες Όρους.

8.6.  Η ΙΞΙΩΝ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη εάν η πρόσβασή σας στην Εφαρμογή PlugQ
ή/και η χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ εν γένει δεν είναι
εφικτή για λόγους πέρα από τον έλεγχο της ΙΞΙΩΝ ή για λόγους ανωτέρας βίας
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων
ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider,
εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης
διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο
ή διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των
γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο καθώς και προσβολή από ιούς
υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές
ενέργειες ή λόγω κακής χρήσης της Εφαρμογής
PlugQ κατά παράβαση των Όρων).

9.   
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Εγγεγραμμένος
Χρήστης δύναται οποτεδήποτε και αναίτια να καταγγείλει την Σύμβαση με σχετική
έγγραφη γνωστοποίηση προς την ΙΞΙΩΝ. 
Στην περίπτωση αυτή και από την ημερομηνία περιέλευσης σε γνώση της ΙΞΙΩΝ
της ανωτέρω έγγραφης καταγγελίας της Συμβάσεως:

– ο Λογαριασμός σας θα απενεργοποιείται,

– η πρόσβασή σας στα Σημεία και στις Υποδομές
επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ ως Εγγεγραμμένος Χρήστης με τον
συγκεκριμένο Λογαριασμό θα παύει εφεξής,

– οποιαδήποτε τυχόν
οφειλή σας που απορρέει από το Λογαριασμό σας θα καθίσταται ληξιπρόθεσμη και
απαιτητή και

– το τυχόν υφιστάμενο χρηματικό υπόλοιπο που θα βρίσκεται στο ψηφιακό
σας πορτοφόλι
Wallet θα σας επιστρέφεται μόνο κατόπιν υποβολής από εσάς αιτήματος επιστροφής
του ως άνω χρηματικού υπολοίπου προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ
εγγράφως με την αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
support@ixion.gr. Με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο, η επιστροφή
του ως άνω χρηματικού υπολοίπου θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός
από την ημερομηνία υποβολής του έγγραφου αιτήματος επιστροφής  του  προς
το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ. Το τελικό ποσό πίστωσης θα προκύπτει
ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων της συναλλαγής του ιδρύματος πληρωμών.

Για τους Μη
Εγγεγραμμένους Χρήστες η Σύμβαση έχει ορισμένη διάρκεια και λύεται αυτοδικαίως
με τη μετατροπή του σε Εγγεγραμμένο Χρήστη.

10.  
ΕΥΘΥΝΗ

10.1.                   
Δεδομένου ότι η Υπηρεσία
ηλεκτροκίνησης PlugQ παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, η ΙΞΙΩΝ ευθύνεται
για όλες τις δηλώσεις, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της, που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Σύμβαση και εσείς αντίστοιχα με την ιδιότητα του Τελικού Χρήστη/Πελάτη
ευθύνεστε για όλες τις δηλώσεις, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε με
την παρούσα Σύμβαση και την χρήση της Εφαρμογής PlugQ και της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης PlugQ εν γένει.

10.2.                   
Προϋπόθεση για τη λειτουργία των
Σημείων επαναφόρτισης αποτελεί η ορθή λειτουργία των απαιτούμενων
τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων, όπως ενδεικτικά των συνδέσεων κινητής
τηλεφωνίας και άλλων συνδέσεων διαδικτύου του εκάστοτε Σημείου επαναφόρτισης,
καθώς και η ορθή λειτουργία των υποδομών και δικτύων μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας του εκάστοτε Σημείου επαναφόρτισης. Η ΙΞΙΩΝ ουδεμία ευθύνη
φέρει για την αδυναμία ή την καθυστέρηση πρόσβασης και χρήσης των Σημείων
επαναφόρτισης ή της Εφαρμογής PlugQ από τον Τελικό Χρήστη/Πελάτη λόγω
δυσλειτουργιών, διακοπών, σφαλμάτων ή βλαβών στην ομαλή λειτουργία του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου/υποδομών των Σημείων επαναφόρτισης ή του
δικτύου/υποδομών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των Σημείων
επαναφόρτισης ή εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η οποία είναι πέρα από τον
εύλογο έλεγχό της.

10.3.                   
Η ΙΞΙΩΝ δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή καθυστέρηση 
τυχόν υποστείτε σε περίπτωση που το Ηλεκτρικό σας όχημα δεν δύναται να
επαναφορτιστεί ή να επαναφορτιστεί πλήρως ή να επαναφορτιστεί με ασφάλεια
εξαιτίας ελαττώματος του Ηλεκτρικού σας οχήματος και/ή του βοηθητικού
εξοπλισμού που χρησιμοποιείτε για την επαναφόρτισή του (ενδεικτικά των καλωδίων
φόρτισης του Ηλεκτρικού σας οχήματος) ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία για την
οποία η ΙΞΙΩΝ δεν ευθύνεται ρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση.

10.4.                   
Η ΙΞΙΩΝ δεν υποχρεούται στην
εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής της και δεν ευθύνεται για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε ζημίας τυχόν υποστείτε σε 
περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας ή επέλευσης οποιουδήποτε
γεγονότος εν γένει που δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψή της για την οποία
ευθύνεται ρητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση.

10.5.                   
Με την ιδιότητα του χρήστη των
Σημείων και των Υποδομών επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ φέρετε την
αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκληθεί σε Σημείο
επαναφόρτισης ή  Υποδομή επαναφόρτισης
του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ κατά τη χρήση τους από υπαίτια πράξη ή παράλειψή σας ή
κατά παράβαση των Οδηγιών Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος του
Παραρτήματος Β’ της παρούσας και σε αυτή την περίπτωση θα αποζημιώνετε την ΙΞΙΩΝ
και τυχόν τρίτα μέρη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ της ανωτέρω
αιτίας.

10.6.                   
Με την ιδιότητα του Τελικού Χρήστη
(Εγγεγραμμένου ή μη) είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε συναλλαγή που
πραγματοποιείτε μέσω της Εφαρμογής PlugQ και για την ορθή χρήση της
Εφαρμογής PlugQ σύμφωνα με τους Όρους Προσήκουσας Εγκατάστασης, Χρήσης
και Λειτουργίας της του Παραρτήματος Α’ του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, ρητά
διευκρινίζεται ότι η ΙΞΙΩΝ δεν είναι κυρία της Εφαρμογής PlugQ, αλλά
φέρει αποκλειστικά την ιδιότητα της δικαιούχου της εμπορικής της χρήσης. Κατά
συνέπεια, η ΙΞΙΩΝ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη χρήση
από εσάς της Εφαρμογής PlugQ, πλην όμως, ουδεμία ευθύνη θα φέρει για
κάθε εγγενή ιδιότητα, δυσλειτουργία ή πραγματικό ελάττωμα της Εφαρμογής PlugQ.

11.  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο πλαίσιο παροχής
της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ μέσω της χρήσης της Εφαρμογής PlugQ
η ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. επεξεργάζεται πληροφορίες και δεδομένα
σας
προσωπικού χαρακτήρα, που εσείς
παρέχετε στην ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. με την ιδιότητά της του Υπεύθυνου
Επεξεργασίας αυτών.

Αναλυτικές πληροφορίες για την πολιτική προστασίας των δεδομένων σας προσωπικού  χαρακτήρα από την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. και των δικαιωμάτων σας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://www.ixion.gr

12.  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα
βιομηχανικής, πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και
κάθε άλλα εν γένει σήματα (π.χ. λογότυπο) και διακριτικά γνωρίσματα που παρέχονται
και σχετίζονται με όλο το περιεχόμενο, την ύλη και τις πληροφορίες της Εφαρμογής
PlugQ, του Web Site
ixion.gr και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ εν γένει αποτελούν
αποκλειστική ιδιοκτησία της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. ή τρίτων που παραχωρούν στην ΙΞΙΩΝ
Μ.Α.Ε. την άδεια χρήσης τους. Η χρήση των ως άνω περιεχομένου, ύλης και
πληροφοριών είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται και
παρέχεται από την ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. ή τους αδειούχους χρήσης της.

13.  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

13.1.                   
Απαγορεύεται ρητά να
προβαίνετε σε μη προσήκουσα χρήση της Εφαρμογής
PlugQ  και/ή του Web Site
ixion.gr μεταδίδοντας εν
γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (Trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά
ή τυχόν άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια.
Περαιτέρω, απαγορεύεται ρητά να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση στην Εφαρμογή PlugQ, στο Web Site
ixion.gr και στον διακομιστή
αυτών, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται    με την Εφαρμογή PlugQ ή/και το Web Site
ixion.gr. Αναλαμβάνετε δε με
την παρούσα την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην Εφαρμογή PlugQ ή/και στο Web Site
ixion.gr μέσω άρνησης
εξυπηρέτησης (denial of service attack)
ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service
attack).

13.2.                   
H παράβαση του ανωτέρω άρθρου 13.1
μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΙΞΙΩΝ θα καταγγέλλει οποιαδήποτε τυχόν σχετική παράβαση
στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, με τις οποίες η ΙΞΙΩΝ θα συνεργαστεί προκειμένου να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία
προκειμένου να εντοπιστεί η ταυτότητα
του ηλεκτρονικού παραβάτη, και θα αφαιρεί άμεσα το δικαίωμα πρόσβασης και
χρήσης της Εφαρμογής PlugQ και/ή του Web Site
ixion.gr αντίστοιχα από τον
εκάστοτε ηλεκτρονικό παραβάτη. Η ΙΞΙΩΝ δεν ευθύνεται
για οποιαδήποτε τεχνολογική βλάβη, απώλεια  ή
ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά
επιβλαβές υλικό, το οποίο μπορεί να προσβάλει
τον υπολογιστή σας, την κινητή ηλεκτρονική συσκευή σας, τα εξαρτήματά
τους, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό τους εξαιτίας  της χρήσης της Εφαρμογής
PlugQ ή/και του Web Site
ixion.gr ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτά ή ανάλογου
υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η Εφαρμογή PlugQ ή το Web Site
ixion.gr.

13.3.                   
Η Εφαρμογή PlugQ και το Web
Site
ixion.gr μπορεί να περιέχουν
συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους.
Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς ενημερωτικό σκοπό, ενώ το
περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δε βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό
τον έλεγχο της ΙΞΙΩΝ. Για το λόγο αυτό, η ΙΞΙΩΝ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
τυχόν απώλεια ή ζημία ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των συνδέσμων αυτών.

14.  
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

14.1. Η ΙΞΙΩΝ δύναται
να επικοινωνεί μαζί σας στο πλαίσιο και για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης PlugQ μέσω e-mail, μέσω
Viber, τηλεφωνικά, με ταχυδρομική επιστολή, μέσω social media ή μέσω της Εφαρμογής PlugQ ή του Web
Site
ixion.gr. Οι ειδοποιήσεις
της ΙΞΙΩΝ θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από εσάς αμέσως μόλις αναρτηθούν στην Εφαρμογή
PlugQ ή στο Web Site
ixion.gr ή στην επίσημη σελίδα της ΙΞΙΩΝ στα social media ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την
επιτυχή αποστολή e-mail ή μηνύματος μέσω
Viber ή μέσω social media ή εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής
οποιασδήποτε επιστολής.

14.2. Η ΙΞΙΩΝ διαθέτει
υπηρεσία λήψης παραπόνων των Τελικών Χρηστών. Τα παράπονα προς την ΙΞΙΩΝ μπορούν
να υποβάλλονται εγγράφως:

(α) στα γραφεία της
έδρας της ΙΞΙΩΝ,

(β) μέσω αποστολής
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
support@ixion.gr,

(γ)  κατόπιν κλήσεως στον τηλεφωνικό αριθμό Eξυπηρέτησης
Πελατών της ΙΞΙΩΝ Μ.Α.Ε. (216 004 3700).

Η ΙΞΙΩΝ δεσμεύεται
να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει αιτιολογημένα επί
των παραπόνων και των λοιπών αιτημάτων των Τελικών Χρηστών, Εγγεγραμμένων ή μη,
εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη κάθε παραπόνου/αιτήματος.

Εκτός από τα
παράπονα του ανωτέρω άρθρου 14.2., οποιαδήποτε άλλη  δήλωση, ειδοποίηση, αίτηση ή κοινοποίησή σας
προς την ΙΞΙΩΝ που έχει σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα γίνεται εγγράφως είτε
στη διεύθυνση της έδρας της ΙΞΙΩΝ, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
support@ixion.gr.

15.  
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η χρήση της
Εφαρμογής PlugQ και της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ εν γένει, οι
παρόντες Όροι και η Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ διέπονται
από το Ελληνικό δίκαιο. Τα Μέρη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει ως προς την ερμηνεία,
την ισχύ ή την τήρηση των Όρων της Σύμβασης Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ. Για κάθε διαφωνία μεταξύ των Μερών, ο Πελάτης ο οποίος
συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση με την ιδιότητα του καταναλωτή δύναται να απευθυνθεί
στο Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο, που προβλέπεται από
την κείμενη νομοθεσία, που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής
επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Ρητά διευκρινίζεται
ότι αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών των Μερών που
ανακύπτουν από την παρούσα Σύμβαση ή/και από τη χρήση της Εφαρμογής Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης PlugQ ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

16.  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

16.1.                   
Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη
συνολική συμφωνία των Μερών αναφορικά με το αντικείμενο της Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε αντίστοιχη προηγούμενη
γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ τους.

16.2.                   
Τυχόν ακυρότητα οιουδήποτε εκ των Όρων δεν επιφέρει
ακυρότητα του συνόλου
αυτών, η δε Σύμβαση Χρήσης της
Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ εξακολουθεί να δεσμεύει τα Μέρη κατά το έγκυρο τμήμα της.

16.3.                   
Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι για τη
σύναψη της Σύμβασης Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ ουδέν εξ αυτών βασίστηκε
σε οποιαδήποτε δήλωση,
δέσμευση ή υπόσχεση
        
του έτερου Μέρους.

16.4.                   
Απαγορεύεται να μεταβιβάσετε, εν
όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή σας, που απορρέει από τη
Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ χωρίς την προηγούμενη
γραπτή έγκριση της ΙΞΙΩΝ. Η ΙΞΙΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάζει
οποτεδήποτε, εν όλω ή εν μέρει, κάθε δικαίωμα ή υποχρέωσή της που απορρέει από
τη Σύμβαση Χρήσης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ.

16.5.                   
Η μη άσκηση από την ΙΞΙΩΝ οιουδήποτε
δικαιώματός της που απορρέει από τους Όρους και την παρούσα Σύμβαση δεν συνιστά
παραίτησή της από αυτό. Τυχόν παραίτηση της ΙΞΙΩΝ από τα δικαιώματά της που
απορρέουν από τους παρόντες Όρους δε θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν
πραγματοποιείται ρητά και εγγράφως.

16.6.                   
Η ΙΞΙΩΝ διατηρεί το δικαίωμα
τροποποίησης των παρόντων Όρων και της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή, και
σε κάθε περίπτωση εάν συντρέξει ειδικός και σπουδαίος λόγος, όπως ενδεικτικά
και μη περιοριστικά, σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, υποχρέωσης
συμμόρφωσης της ΙΞΙΩΝ με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, μεταβολή της
τιμολογιακής πολιτικής των προμηθευτών της ΙΞΙΩΝ κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ –

ΌΡΟΙ
ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
PlugQ

Η ΙΞΙΩΝ σας παραχωρεί την άδεια να
χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή PlugQ προκειμένου:

Να εντοπίζετε τη
γεωγραφική θέση όλων των Σημείων επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, τη
διαθεσιμότητά τους σε πραγματικό χρόνο, τον τύπο και τον αριθμό των συνδέσεων
και των βυσμάτων που διαθέτουν, τη μέθοδο φόρτισης και την εγκατεστημένη ισχύ
τους, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και το ύψος της χρέωσης που συνεπάγεται
η χρήση τους,  

Να αποκτάτε
πρόσβαση στα Λειτουργικά Σημεία επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, προς τον
σκοπό πραγματοποίησης μίας ή περισσότερων Συνεδριών επαναφόρτισης,

Να δεσμεύετε για
ορισμένο χρονικό διάστημα το Σημείο επαναφόρτισης,

Να εκκινείτε και να
τερματίζετε μια Συνεδρία επαναφόρτισης,

Να εξοφλείτε κάθε
ολοκληρωμένη Συνεδρία επαναφόρτισης,

Να δημιουργείτε προσωπικό
Λογαριασμό Εγγεγραμμένου Χρήστη μέσω του οποίου μπορείτε να παρακολουθείτε
ιστορικά στοιχεία Συνεδριών επαναφόρτισης, ενέργειας, πληρωμών και φορολογικών
παραστατικών.

To mobile app PlugQ διατίθεται δωρεάν μέσω των ψηφιακών καταστημάτων
εφαρμογών (App Store, Play Store). Μπορείτε να βρείτε την τελευταία διαθέσιμη
έκδοση του
mobile
app PlugQ στο
Web Site
ixion.gr/ilektrokinisi
ή μέσω του App Store ή Play Store. Εγκαθιστάτε το mobile app PlugQ
σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη με το διαδίκτυο κινητή ηλεκτρονική συσκευή (συμβατή
με λογισμικό iOS 12.1 ή Android 6.0 κατ’ ελάχιστο), αποδεχόμενοι τους παρόντες
Όρους.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να δημιουργείτε
προσωπικό Λογαριασμό Εγγεγραμμένου Χρήστη στο mobile app PlugQ
προκειμένου να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ.

Για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες

Ακολουθείτε τις
οδηγίες της ΙΞΙΩΝ και καταχωρείτε τα στοιχεία σας εντός της πλατφόρμας του mobile
app PlugQ [e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου, όνομα χρήστη (user name)
για την είσοδό σας στο Λογαριασμό, επιθυμητό κωδικό πρόσβασης στο Λογαριασμό
(password)].

Έπειτα λαμβάνετε
από την ΙΞΙΩΝ ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας στο mobile app PlugQ,
με το οποίο: (α) επιβεβαιώνεται ότι η καταχώρηση των στοιχείων σας ολοκληρώθηκε
επιτυχώς και (β) γίνεστε Εγγεγραμμένος Χρήστης της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης
PlugQ.

Στη συνέχεια εισάγετε
στην επιλογή Μέθοδοι Πληρωμής τα στοιχεία της Τραπεζικής σας κάρτας
(MasterCard, American Express, Visa, Union Pay), τα οποία αποθηκεύονται ως
προεπιλογή στην Εφαρμογή PlugQ, προκειμένου να εγκρίνονται στο εξής οι
πληρωμές από το πιστωτικό ίδρυμα που έχει εκδώσει την τραπεζική σας κάρτα με
την αντίστοιχη χρέωση. Επίσης, επιλέγετε εάν επιθυμείτε την έκδοση Απόδειξης ή
Τιμολογίου, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία (είτε Ονοματεπώνυμο Φυσικού
Προσώπου και Χώρα, είτε Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ Διεύθυνση).Μέσω του προσωπικού σας
Λογαριασμού, εφεξής: (α) θα ταυτοποιούνται τα στοιχεία σας κατά την είσοδό σας στο
mobile app PlugQ και κατά την πραγματοποίηση εκάστης Συνεδρίας επαναφόρτισης,
(β) θα μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε ανά πάσα στιγμή μία Συνεδρία επαναφόρτισης,
(γ) θα μπορείτε να επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής (απ’ ευθείας με Τραπεζική κάρτα
ή μέσω της χρήσης του υπολοίπου του ψηφιακού σας πορτοφολιού
Wallet κάθε φορά που
πραγματοποιείτε μία Συνεδρία επαναφόρτισης, (δ) θα μπορείτε να ελέγχετε ή/και
να διαχειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που απορρέουν από τη χρήση ενός Σημείου επαναφόρτισης
(διάρκεια επαναφόρτισης, ενέργεια που αντλήθηκε, χρέωση κλπ.) και θα μπορείτε
να έχετε πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία καταναλώσεων και  χρεώσεων πληρωμών.

Κατά συνέπεια, κάθε
φορά που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μία Συνεδρία επαναφόρτισης θα συνδέεστε
στο Λογαριασμό σας στην Εφαρμογή PlugQ, θα εντοπίζετε ακολούθως το Λειτουργικό
Σημείο επαναφόρτισης που σας εξυπηρετεί μέσω του mobile app PlugQ ή
σκανάροντας το QR Code που βρίσκεται σε ειδικό αυτοκόλλητο στην πρόσοψη του
φορτιστή και θα πληροφορείστε για τις χρεώσεις, με τις οποίες θα επιβαρυνθείτε
κατά την πραγματοποίηση μιας Συνεδρίας επαναφόρτισης στο εν λόγω Σημείο επαναφόρτισης
του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.

Η εξόφληση εκάστης
Συνεδρίας επαναφόρτισης θα πραγματοποιείται ακολούθως μέσω του Λογαριασμού σας,
σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που κάθε φορά θα επιλέγετε (απ’ ευθείας με
Τραπεζική κάρτα ή μέσω της χρήσης του υπολοίπου του ψηφιακού σας πορτοφολιού Wallet).

Κατά την έναρξη
κάθε Συνεδρίας επαναφόρτισης θα δεσμεύεται το ποσό των
δεκαπέντε Ευρώ (15€) για τη χρήση Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ με
μέθοδο φόρτισης 3 (Mode 3 AC Charging)
ή το ποσό των τριάντα Ευρώ (30€) για
τη χρήση Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ με μέθοδο φόρτισης 4 (
Mode 4 DC Charging), σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει (είτε μέσω της Τραπεζικής
σας κάρτας είτε μέσω του ψηφιακού σας πορτοφολιού
Wallet
).

Στη συνέχεια θα
πραγματοποιείτε τη Συνεδρία επαναφόρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ των παρόντων Όρων.

Μετά το πέρας κάθε Συνεδρίας
επαναφόρτισης θα χρεώνεται η πραγματική ενέργεια που εγχύθηκε στον συσσωρευτή
του Ηλεκτρικού σας οχήματος κατά την αντίστοιχη Συνεδρία επαναφόρτισης.

Σε περίπτωση που η
εν λόγω τελική χρέωση της Συνεδρίας επαναφόρτισης υπολείπεται του ποσού που
έχει δεσμευτεί κατά την έναρξη της Συνεδρίας επαναφόρτισης, η διαφορά τους θα σας
επιστρέφεται άμεσα αν έχετε επιλέξει πληρωμή μέσω της Τραπεζικής σας κάρτας ή μετά
από 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες αν έχετε επιλέξει πληρωμή μέσω του ψηφιακού σας
πορτοφολιού Wallet.

Σε περίπτωση που η
εν λόγω τελική χρέωση της Συνεδρίας επαναφόρτισης είναι μεγαλύτερη του ποσού
που έχει δεσμευτεί κατά την έναρξη της Συνεδρίας επαναφόρτισης και δεν υπάρχει
επαρκές υπόλοιπο στον τραπεζικό σας λογαριασμό για την εξόφληση της τελικής
χρέωσης της Συνεδρίας επαναφόρτισης μέσω Τραπεζικής κάρτας, θα εκτελούνται
καθημερινά μέσω της Εφαρμογής PlugQ προσπάθειες χρέωσης του τελικού
ποσού χρέωσης της Συνεδρίας επαναφόρτισης στην Τραπεζική σας Κάρτα έως την
εξόφλησή του. Για να πραγματοποιήσετε επόμενη Συνεδρία επαναφόρτισης θα πρέπει
να εξοφλήσετε το τελικό ποσό χρέωσης της αμέσως προηγούμενης Συνεδρίας
επαναφόρτισης.

 

Μετά την ολοκλήρωση
κάθε Συνεδρίας επαναφόρτισης θα λαμβάνετε το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό για
την πληρωμή που πραγματοποιήσατε στο e-mail που έχετε καταχωρήσει στο
Λογαριασμό σας.

Στην περίπτωση που
κατά τη διάρκεια μίας Συνεδρίας επαναφόρτισης διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο η
σύνδεση του Σημείου επαναφόρτισης στο διαδίκτυο και δεν είναι δυνατή εκείνη τη
στιγμή η καταγραφή και η χρέωση της πραγματικής ενέργειας που εγχύθηκε στον
συσσωρευτή του Ηλεκτρικού σας οχήματος κατά την αντίστοιχη Συνεδρία
επαναφόρτισης, αυτή θα καταγράφεται και θα χρεώνεται αυτόματα μέσω της
Εφαρμογής PlugQ εκ των υστέρων, όταν επανέλθει η σύνδεση του Σημείου
επαναφόρτισης στο διαδίκτυο.

Για τους Μη Εγγεγραμμένους Χρήστες

Θα μεταβαίνετε στο Λειτουργικό
 Σημείο επαναφόρτισης που έχετε επιλέξει ως
Επισκέπτης (Guest Mode) είτε μέσω του mobile app PlugQ είτε σκανάροντας το QR Code που βρίσκεται σε ειδικό αυτοκόλλητο στην πρόσοψη
του φορτιστή
και θα πληροφορείστε για τις χρεώσεις, με τις οποίες θα
επιβαρυνθείτε κατά την πραγματοποίηση μιας Συνεδρίας επαναφόρτισης στο εν λόγω
Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.

Για την
πραγματοποίηση μίας ή περισσοτέρων Συνεδριών επαναφόρτισης, απαιτείται η
εγγραφή σας στην Εφαρμογή PlugQ και η δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού
Εγγεγραμμένου Χρήστη της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ στην Εφαρμογή PlugQ,,
ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

 

Στην Εφαρμογή PlugQ
και στο Web Site ixion.gr/ilektrokinisi βρίσκονται αναρτημένοι οι Όροι
και Προϋποθέσεις Χρήσης της
Eφαρμογής PlugQ. Με τη χρήση της Εφαρμογής PlugQ πρέπει
κατά την είσοδό σας σε αυτή να διαβάζετε και να λαμβάνετε γνώση των Όρων χρήσης
αυτής προτού προχωρήσετε.

Η Εφαρμογή PlugQ
υποδεικνύει με σαφή και αναλυτικό τρόπο, όλα τα βήματα που θα πρέπει να
ακολουθηθούν καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρηθούν για τη σωστή
χρήση της.

Έχετε τη δυνατότητα
είτε να αποδεχθείτε είτε να μην αποδεχθείτε την πρόσβαση της Εφαρμογής
PlugQ στην τοποθεσία
σας. Εφόσον την αποδεχθείτε, η πρόσβαση της Εφαρμογής PlugQ στην
τοποθεσία σας μέσω της διαβίβασης δεδομένων γεωεντοπισμού θα συμβάλει στη
βέλτιστη λειτουργία της Εφαρμογής PlugQ για εσάς, καθώς θα μπορείτε να
λαμβάνετε γνώση ανά πάσα στιγμή του κοντινότερου διαθέσιμου Σημείου επαναφόρτισης
του Ηλεκτρικού οχήματός σας. Η επιλογή της πρόσβασης της Εφαρμογής PlugQ
 στην τοποθεσία σας δεν συνδέεται με την
χρήση της Εφαρμογής PlugQ από εσάς, δεδομένου ότι θα μπορείτε να κάνετε
χρήση της Εφαρμογής PlugQ ανεξαρτήτως αν έχετε αποδεχθεί ή όχι την
πρόσβαση της Εφαρμογής PlugQ στην τοποθεσία σας.

Κατά τη χρήση της Eφαρμογής PlugQ αναλαμβάνετε
την υποχρέωση να:

1.         Mην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες δηλώσεις.

2.         Παρέχετε στην ΙΞΙΩΝ αληθή και ακριβή
στοιχεία και να τα επικαιροποιείτε αμελλητί οποτεδήποτε υφίσταται οποιαδήποτε
μεταβολή στο περιεχόμενό τους.

3.         Συμμορφώνεστε απαρέγκλιτα με τις
Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος, όπως αυτές αποτυπώνονται στο
Παράρτημα Β’ των παρόντων Όρων, και να εξασφαλίζετε ότι οι συσκευές που
χρησιμοποιείτε (συμπεριλαμβανομένου του Ηλεκτρικού σας οχήματος) φέρουν όλες
τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές για την προσήκουσα χρήση της Υπηρεσίας
ηλεκτροκίνησης PlugQ και την ασφαλή πραγματοποίηση έκαστης Συνεδρίας επαναφόρτισης.

4.         Συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους
και την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία και να ενημερώνετε αμελλητί την ΙΞΙΩΝ σε
περίπτωση που εντοπίσετε οποιοδήποτε ελάττωμα ή σφάλμα κατά τη χρήση έκαστου
Σημείου επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.

5.         Ενημερώνετε την ΙΞΙΩΝ με κάθε πρόσφορο
μέσο, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη
χρήση, παράνομη αποθήκευση, επεξεργασία ή εκμετάλλευση της
Eφαρμογής PlugQ ή/και
της Υπηρεσίας ηλεκτροκίνησης PlugQ εν γένει.

Η ΙΞΙΩΝ δύναται να
διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης PlugQ
ή/και στην Εφαρμογή PlugQ για τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 8 των παρόντων Όρων. Εάν συντρέξει μία εκ των προαναφερόμενων περιπτώσεων
του άρθρου 8 των παρόντων όρων η ΙΞΙΩΝ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να σας ενημερώσει εκ των προτέρων ή εντός ευλόγου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, εάν η
πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ηλεκτροκίνησης PlugQ ή/και στην Εφαρμογή PlugQ
διακοπεί εξαιτίας υπαίτιας πράξης ή παράλειψής σας, θα δεσμεύεστε από τις
υποχρεώσεις σας που αναλαμβάνετε με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους.

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Έκαστο Σημείο
επαναφόρτισης και Υποδομή επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ προορίζεται για
τη επαναφόρτιση αποκλειστικά Ηλεκτρικών
oχημάτων συμβατών με τη μέθοδο φόρτισης 3 (Mode 3 AC Charging) ή τη μέθοδο φόρτισης 4 (Mode 4 DC Charging). Ο Τελικός
Χρήστης έκαστου Σημείου επαναφόρτισης και Υποδομής επαναφόρτισης του Δικτύου
της ΙΞΙΩΝ οφείλει να τηρεί τις παρακάτω οδηγίες ασφαλούς φόρτισης του
Ηλεκτρικού του οχήματος σε κάθε Συνεδρία επαναφόρτισης και ειδικότερα:

           Δεν επιτρέπεται η χρήση Σημείου
επαναφόρτισης ή Υποδομής επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ από άτομα κάτω των
δεκαοκτώ (18) ετών ή η παραμονή ανηλίκων σε Σημεία επαναφόρτισης ή Υποδομές
επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ χωρίς επίβλεψη τον γονέων ή κηδεμόνων τους.

           Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης
Συνεδρίας επαναφόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, πλην της επαναφόρτισης του Ηλεκτρικού οχήματός σας.

           Πριν την έναρξη της Συνεδρίας επαναφόρτισης,
είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που είναι αναρτημένες επί εκάστου Σημείου
επαναφόρτισης και να ακολουθήσετε κατά σειρά ένα – ένα τα βήματα. Συστήνεται να
έχετε εξοικειωθεί με τις οδηγίες χρήσης του Ηλεκτρικού σας οχήματος πριν από
την έναρξη της Συνεδρίας επαναφόρτισης.

           Η χρήση και λειτουργία κάθε Σημείου
επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό βρίσκεται σε
άψογη κατάσταση και εφόσον η Εφαρμογή
PlugQ το αναφέρει ως διαθέσιμο προς χρήση/Λειτουργικό
Σημείο επαναφόρτισης.

           Αν κατά την άφιξή σας σε ένα Σημείο
επαναφόρτισης διαπιστώσετε φθορά ή ζημία του φορτιστή ή των συναφών
εγκαταστάσεων μην προβείτε σε επαναφόρτιση του Ηλεκτρικού οχήματός σας.
Απομακρυνθείτε από το Σημείο επαναφόρτισης και επικοινωνήστε άμεσα με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της ΙΞΙΩΝ στο τηλέφωνο +30 216 004 3700 κατά τις εργάσιμες
ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως 05:00 μ.μ., είτε εγγράφως με την αποστολή email
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
support@ixion.gr.

           Απαγορεύεται ρητά η σύνδεση στο
φορτιστή ηλεκτρικών ή άλλων συσκευών ή εργαλείων οποιασδήποτε άλλης φύσεως. Δεν
επιτρέπεται να παρεμβαίνει κάποια άλλη συσκευή μεταξύ του καλωδίου που συνδέει
το Ηλεκτρικό όχημά σας με το φορτιστή.

           Να χρησιμοποιείτε το καλώδιο του
κατασκευαστή του Ηλεκτρικού οχήματος ή άλλου προμηθευτή κατάλληλου τύπου
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του Ηλεκτρικού σας οχήματος, με
πιστοποίηση
CE.  Σε αντίθετη περίπτωση, ουδεμία
ευθύνη φέρει η ΙΞΙΩΝ για όποια βλάβη τυχόν προκληθεί.

           Πριν την έναρξη της Συνεδρίας επαναφόρτισης
να ελέγχετε διεξοδικά το καλώδιο φόρτισης για τυχόν βλάβες ή φθορές. Η
επιφάνεια επαφής του καλωδίου δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με πηγές
θερμότητας, εύφλεκτα υλικά ή νερό.

           Στο καλώδιο φόρτισης δεν πρέπει να
συνδέεται κανένα καλώδιο επέκτασης.

           Η αποσύνδεση του καλωδίου φόρτισης
γίνεται πάντα από τη λαβή του συνδέσμου του καλωδίου φόρτισης. Μην τραβήξετε το
ίδιο το καλώδιο φόρτισης.

           Να χειρίζεστε το καλώδιο φόρτισης με
προσοχή και μην αγγίζετε το καλώδιο ή το φορτιστή με βρεγμένα χέρια.

           Μην επιχειρήσετε να αγγίξετε με τα
δάχτυλα σας ή με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο την εσοχή του φορτιστή.

           Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε
αντικείμενα ή άλλα εργαλεία για να αφαιρέσετε το καλώδιο φόρτισης.

           Απαγορεύεται η χρήση ελαττωματικών,
φθαρμένων ή βρώμικων ρευματοδοτών, βυσμάτων ή ακροδεκτών φόρτισης.

           Μην επιχειρήσετε να εκκινήσετε τον
κινητήρα του Ηλεκτρικού οχήματος όταν είναι συνδεδεμένο με το φορτιστή.

           Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το
καλώδιο φόρτισης πριν κινήσετε το Ηλεκτρικό όχημά σας.

           Μετά τον τερματισμό μιας Συνεδρίας
επαναφόρτισης απομακρύνετε το Ηλεκτρικό όχημά σας από το Σημείο επαναφόρτισης
και μην σταθμεύετε αναιτιολόγητα στη θέση φόρτισης. Το Σημείο επαναφόρτισης θα
πρέπει να παραμείνει ελεύθερο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επόμενο
οδηγό Ηλεκτρικού οχήματος.

– Κατά την άφιξη,
παραμονή και αποχώρησή σας από Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ οφείλετε
να επιδεικνύετε την δέουσα προσοχή προκειμένου να μην προκληθεί οποιαδήποτε
ζημία στον φορτιστή εξαιτίας των οδηγικών σας χειρισμών και της οδηγικής σας
συμπεριφοράς εν γένει.

           Σε κάθε Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου
της ΙΞΙΩΝ που χρησιμοποιεί τη μέθοδο φόρτισης 3 (
Mode 3 AC
Charging) δεν
υπάρχει αυτόνομος διακόπτης ρεύματος προσβάσιμος από τον Τελικό
Xρήστη. Το ρόλο της
εγκατάστασης διακοπής ρεύματος επιτελεί ο διακόπτης γραμμής του καλωδίου
τροφοδοσίας.

           Σε κάθε Σημείο επαναφόρτισης του Δικτύου
της ΙΞΙΩΝ που χρησιμοποιεί τη μέθοδο φόρτισης 4 (
Mode 4 DC
Charging) υπάρχει
διακόπτης επείγουσας διακοπής της διαδικασίας φόρτισης (
emergency STOP). Επιπλέον, δεν υπάρχει αυτόνομος διακόπτης
ρεύματος προσβάσιμος από τον Τελικό Χρήστη. Το ρόλο της εγκατάστασης διακοπής
ρεύματος επιτελεί ο διακόπτης γραμμής του καλωδίου τροφοδοσίας.

           Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αυθαίρετη
παρέμβαση, μετατροπή, τροποποίηση ή προσπάθεια επισκευής των Σημείου
επαναφόρτισης ή των Υποσταθμών επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ, πέραν του
εξουσιοδοτημένου και ειδικά καταρτισμένου συνεργείου της ΙΞΙΩΝ.

           Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση οδηγιών,
σημάνσεων ασφαλείας, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ. από τα Σημεία επαναφόρτισης ή/και
τις Υποδομές επαναφόρτισης του Δικτύου της ΙΞΙΩΝ.

– Μην καθαρίζετε το
φορτιστή ή/και την Υποδομή επαναφόρτισης και μη χρησιμοποιείτε στο χώρο δυνατά
διαλυτικά, καθαριστικά ή οποιαδήποτε άλλης φύσεως εύφλεκτα υλικά, ψεκαζόμενο
νερό (λάστιχο κήπου, πιεστικό νερού κ.λπ.) ή νερό με πολύ μεγάλη πίεση.

Ενδεικτικές
Οδηγίες Ασφαλούς Φόρτισης Ηλεκτρικού Οχήματος μέσω της Εφαρμογής
PlugQ.

Έναρξη φόρτισης:

1. Συνδέστε το
καλώδιο φόρτισης στο Ηλεκτρικό όχημά σας.

2. Ανοίξτε το mobile
app PlugQ στην κινητή σας ηλεκτρονική συσκευή.

3. Επιλέξτε τον
φορτιστή της επιλογής σας από την Εφαρμογή PlugQ ή σκανάρετε το
QR Code που βρίσκεται επάνω στον φορτιστή, προς επαλήθευση του Σημείου
επαναφόρτισης.

4. Επιλέξτε την
πρίζα που έχετε συνδέσει, στην οποία συνοπτικά περιγράφονται οι τύποι των
χρεώσεων που εφαρμόζονται και το ύψος αυτών.

5. Προχωρήστε στο
επόμενο βήμα, όπου συνοψίζονται οι χρεώσεις και εφόσον συμφωνείτε, προχωρήστε
στην πληρωμή της Συνεδρίας επαναφόρτισης.

6. Η ενδεικτική
λυχνία
LED αλλάζει
χρώματα σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης που βρίσκονται αναρτημένες σε ειδικό
αυτοκόλλητο στην πρόσοψη του φορτιστή, επαληθεύοντας αφενός ότι επιτρέπεται η
επαναφόρτιση και αφετέρου ότι η επαναφόρτιση είναι σε εξέλιξη.

7. Συνδέστε το
καλώδιο φόρτισης στο Σημείο επαναφόρτισης.

 

Διακοπή
φόρτισης:

1. Επιλέγετε μέσω
της Εφαρμογής PlugQ  όποια ώρα
θελήσετε τον τερματισμό της Συνεδρίας επαναφόρτισης.

2. Η ενδεικτική
λυχνία
LED αλλάζει
χρώμα σύμφωνα με τις οδηγίες φόρτισης που βρίσκονται αναρτημένες σε ειδικό
αυτοκόλλητο στην πρόσοψη του φορτιστή.

3. Αποσυνδέστε το
καλώδιο φόρτισης από το Ηλεκτρικό όχημά σας.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το Σημείο επαναφόρτισης.