Καινοτόμες ενεργειακές εφαρμογές με επίκεντρο τον άνθρωπο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΕΡΓΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& EPC

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

iΧion
Energy

Η iXion Energy είναι η spin-off εταιρεία της Volterra ΑΕ και έχει σαν κύρια δραστηριότητα ενεργειακά έργα και υπηρεσίες. Ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της iXion είναι ότι προέρχεται από τον Ενεργειακό Όμιλο της Volterra, ο οποίος κατέχει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην Ανάπτυξη, Κατασκευή και Λειτουργία Έργων ΑΠΕ και στην Παραγωγή «πράσινης» ενέργειας. Έχοντας ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων προς ανάπτυξη και συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της εποχής και τους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η iXion στόχο έχει την παραγωγή αποκλειστικά «πράσινης» ενέργειας, μέσω σύγχρονων μονάδων ΑΠΕ και έτσι να συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Δεσμευόμαστε να υλοποιούμε καινοτόμες εφαρμογές με επίκεντρο τον άνθρωπο, με εστίαση σε πράσινα έργα και την εξοικονόμηση ενέργειας για να συνεισφέρουμε σε ένα καλύτερο, καθαρότερο περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν οι επόμενες γενιές.

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας