Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες της iXion αναπτύσσονται σε 4 βασικούς τομείς για να καλύπτουν τις βιομηχανικές, τις επαγγελματικές αλλά και τις οικιακές ενεργειακές ανάγκες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Ο Τομέας Ενεργειακών Έργων της iXion δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, την κατασκευή, την λειτουργία έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά κλπ). Επιπλέον, αναπτύσσει μονάδες νέων τεχνολογιών όπως αυτόνομοι σταθμοί αποθήκευσης και υβριδικοί σταθμοί αποθήκευσης συνδυαστικά με ΑΠΕ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Ο Τομέας Ενεργειακών Έργων της iXion δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, την κατασκευή, την λειτουργία έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά κλπ). Επιπλέον, αναπτύσσει μονάδες νέων τεχνολογιών όπως αυτόνομοι σταθμοί αποθήκευσης και υβριδικοί σταθμοί αποθήκευσης συνδυαστικά με ΑΠΕ.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Ο Τομέας Ηλεκτροκίνησης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του Δικτύου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για δημόσιους χώρους, επαγγελματικά κτήρια, εμπορικά κέντρα και πολυχώρους αλλά και σε κατοικίες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & EPC

O Τομέας Εξοικονόμησης Ενέργειας & EPC Έργων περιλαμβάνει υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας για επαγγελματίες σε Βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις καθώς και σε ιδιώτες προσφέροντας ολοκληρωμένες turn-key λύσεις σε net-metering εφαρμογές, energy saving εφαρμογές μέσω αντικατάστασης λαμπτήρων LED και smart-home προϊόντων.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

O Τομέας Διαχείρισης Ενέργειας περιλαμβάνει υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) έργων ΑΠΕ, δραστηριότητες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (trading), διαχείριση Πράσινων Διμερών Συμβολαίων (PPAs) και Εγγυήσεων Προέλευσης (GOs).

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Ο Τομέας Ηλεκτροκίνησης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του Δικτύου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για δημόσιους χώρους, επαγγελματικά κτήρια, εμπορικά κέντρα και πολυχώρους αλλά και σε κατοικίες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & EPC

O Τομέας Εξοικονόμησης Ενέργειας & EPC Έργων περιλαμβάνει υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας για επαγγελματίες σε Βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις καθώς και σε ιδιώτες προσφέροντας ολοκληρωμένες turn-key λύσεις σε net-metering εφαρμογές, energy saving εφαρμογές μέσω αντικατάστασης λαμπτήρων LED και smart-home προϊόντων.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

O Τομέας Διαχείρισης Ενέργειας περιλαμβάνει υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης (O&M) έργων ΑΠΕ, δραστηριότητες Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (trading), διαχείριση Πράσινων Διμερών Συμβολαίων (PPAs) και Εγγυήσεων Προέλευσης (GOs).