Εξοικονόμηση Ενέργειας & EPC

O τομέας Εξοικονόμησης Ενέργειας – EPC περιλαμβάνει υπηρεσίες Εξοικονόμησης για επαγγελματίες σε Βιοτεχνίες, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις καθώς και σε ιδιώτες.

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε κάθε κτίριο είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Με την εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνουμε μείωση των λειτουργικών εξόδων και άμεση απόσβεση του κεφαλαίου που θα χρειαστεί να επενδυθεί. Οι υπηρεσίες εξοικονόμησης που παρέχει η iXiοn ενδεικτικά περιλαμβάνουν την μελέτη και εγκατάσταση Φωτοβολταικών συστημάτων για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού με αντικατάσταση λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας τύπου led και διαχείριση με αυτοματισμούς φωτισμού. Τέλος ο τομέας αναλαμβάνει EPC συμβόλαια για έργα ΑΠΕ είτε ιδιόκτητα είτε προς τρίτους αξιοποιώντας την βιομηχανική τεχνογνωσία της και την οικονομική δυνατότητα της.

EPC Contractor

Αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων οποιουδήποτε μεγέθους «με το κλειδί στο χέρι» καλύπτοντας την τεχνοοικονομική προμελέτη, τη διαδικασία αδειοδότησης, την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Net Metering

Ο συμψηφισμός παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας, γνωστός με τον όρο net metering, αποτελεί εργαλείο προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης από ΑΠΕ και εφαρμόζεται κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.
Το net metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που θα παράξει.
H iΧion διαθέτει λύσεις για συστήματα off grid πέρα από τα παραδοσιακά συστήματα (on grid), καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα των αναγκών των επενδυτών σε φωτοβολταϊκά.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Η iXion παρέχει υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας για βιομηχανικά και δημόσια κτίρια, καθώς και για κατοικίες με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση τους. Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μεταξύ άλλων, αφορούν σε:

αντικατάσταση κουφωμάτων,
θερμομόνωση,
συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού,
συστήματα φωτισμού χώρων και οδοφωτισμού,
συστήματα αυτοματισμού,
συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.