Ενεργειακά Έργα

Ο Τομέας Ενεργειακών Έργων της iXion δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία έργων ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών.

Ο Τομέας Ενεργειακών Έργων της iXion είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με έμφαση στους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αλλά και στην ανάπτυξη ΜΥΗΣ (μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών) καθώς και σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση συσσωρευτών. Τα εν λόγω έργα είτε είναι νέα (greenfield έργα), είτε προέρχονται από τρίτους έπειτα από εξαγορά ή co-development. Ο Τομέας Ενεργειακών Έργων διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία (know how) και εμπειρία για την πλήρη αδειοδότηση και ωρίμανση των έργων ώστε να φτάσουν στο στάδιο της κατασκευής και τελικά να λάβουν άδεια λειτουργίας. Τέλος, ο Τομέας αναλαμβάνει την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση όλων των έργων (είτε greenfield είτε τρίτων) και συμβάλλει στη λήψη τελικών αποφάσεων για την υλοποίησή τους.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα ολοκληρωμένα έργα μας

(Πατήστε πάνω στις φωτογραφίες για μεγέθυνση)

Αιολικό Πάρκο Κουρομάντρι-Ριγανόλακκα 16MW
Αιολικό Πάρκο Λυκοβούνι-Αμπέλια 53,7MW
Φωτοβολταϊκό Πάρκο Μπιτάκος 2,65MW

TA ΕΡΓΑ MAΣ

ΧΑΡΤΗΣ
ΕΡΓΩΝ

Coordinates of this location not found