Αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης στη θέση Ελεών

Το έργο “Αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης στη θέση Ελεών” ισχύος 50MW και αποθήκευσης 100MWh, έλαβε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και η Διεύθυνση Ενεργειακών Έργων συνεχίζει την ανάπτυξή του καταθέτοντας αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ.