Μηχανικός πεδίου

H iXion Energy ΑΕ, μέλος του κατασκευαστικού ομίλου AVAX, δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναζητά Μηχανικό για το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών φωτοβολταϊκών σταθμών.

Ως Μηχανικός Πεδίου (Site Engineer) θα συμμετέχει στον σχεδιασμό, την κατασκευή και  τη συντήρηση έργων ΑΠΕ. Η θέση εργασίας είναι μόνιμη, με μακροχρόνια προοπτική μέσα σε ομάδα που αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς και στοχεύει στην παράδοση έργων υψηλής ποιότητας.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών σταθμών (χωροθέτηση, τεχνικές προδιαγραφές, αποτίμηση του κατασκευαστικού κόστους, κοκ.)
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη της κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών (Η/Μ εργασιών, υπεργολάβων, κλπ.).
 • Συμμετοχή στη συντήρηση, λειτουργία και τον έλεγχο των έργων.
 • Δημιουργία τεκμηρίωσης και αρχείων έργου.
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλης ειδικότητας συναφούς με τις ΑΠΕ.
 • 2 έτη κατ’ ελάχιστο κατασκευαστική εμπειρία στον χώρο των ΑΠΕ ή/και γενικότερα της Ενέργειας.
 • Πολύ καλή γνώση CAD, Office.
 • Ικανότητα επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών υπηρεσιών και εργολάβων.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα οδήγησης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Λογισμικό σχεδιασμού Φ/Β σταθμών (PVCase)
 • Λογισμικό ενεργειακής απόδοσης Φ/Β σταθμών (PVSyst)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άμεση και απτή εξέλιξη μέσα από την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης
 • Αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα εργοτάξια
 • Φιλικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@ixion.gr