Ευκαιρίες Καριέρας

H iXion Energy, μέλος του ομίλου AVAX, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το 2023 στηριζόμενη σε 4 τομείς – Ενεργειακά Έργα, Ηλεκτροκίνηση, Εξοικονόμηση Ενέργειας & EPC, Διαχείριση Ενέργειας – αναζητά στέλεχος πωλήσεων για να ενταχθεί στην ομάδα του Τομέα Ηλεκτροκίνησης, με σκοπό την ανάπτυξη και επίβλεψη του δικτύου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ανά την Ελλάδα.

 Αρμοδιότητες:

 • Εύρεση νέων σημείων φόρτισης για ανάπτυξη δικτύου δημόσιας (CPO) και ιδιωτικής πρόσβασης B2B και B2C.
 • Έρευνα πιθανών συνεργασιών με Φορείς/Οργανισμούς για την προώθηση των προϊόντων Ηλεκτροκίνησης της Εταιρείας.
 • Οικονομική και τεχνική διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών με υποψήφιους πελάτες.
 • Διατήρηση σχέσεων με υφιστάμενους και υποψήφιους πελάτες.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία προσφορών και την εκπόνηση της στρατηγικής πωλήσεων.

 Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με κατεύθυνση Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλης τεχνικής/τεχνολογικής ειδικότητας.
 • 2 έτη κατ’ ελάχιστο εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων, κατά προτίμηση στον τομέα της Ενέργειας.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και του πακέτου MS Office. Επιπλέον γνώση εμπορικού συστήματος (ERP, CRM) θα εκτιμηθεί.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες και διαπραγματευτική ικανότητα.
 • Δίπλωμα Οδήγησης.
 • Ευελιξία για ταξίδια.

 Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άμεση και απτή εξέλιξη μέσα από την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
 • Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πακέτο ομαδικής ασφάλισης.
 • Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο.
 • Φιλικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@ixion.gr

 

H iXion Energy ΑΕ, μέλος του κατασκευαστικού ομίλου AVAX, δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και αναζητά Μηχανικό για το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών φωτοβολταϊκών σταθμών.

Ως Μηχανικός Πεδίου (Site Engineer) θα συμμετέχει στον σχεδιασμό, την κατασκευή και  τη συντήρηση έργων ΑΠΕ. Η θέση εργασίας είναι μόνιμη, με μακροχρόνια προοπτική μέσα σε ομάδα που αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς και στοχεύει στην παράδοση έργων υψηλής ποιότητας.

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός φωτοβολταϊκών σταθμών (χωροθέτηση, τεχνικές προδιαγραφές, αποτίμηση του κατασκευαστικού κόστους, κοκ.)
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη της κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών (Η/Μ εργασιών, υπεργολάβων, κλπ.).
 • Συμμετοχή στη συντήρηση, λειτουργία και τον έλεγχο των έργων.
 • Δημιουργία τεκμηρίωσης και αρχείων έργου.
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλης ειδικότητας συναφούς με τις ΑΠΕ.
 • 2 έτη κατ’ ελάχιστο κατασκευαστική εμπειρία στον χώρο των ΑΠΕ ή/και γενικότερα της Ενέργειας.
 • Πολύ καλή γνώση CAD, Office.
 • Ικανότητα επίβλεψης και ελέγχου τεχνικών υπηρεσιών και εργολάβων.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις και δίπλωμα οδήγησης.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Λογισμικό σχεδιασμού Φ/Β σταθμών (PVCase)
 • Λογισμικό ενεργειακής απόδοσης Φ/Β σταθμών (PVSyst)

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άμεση και απτή εξέλιξη μέσα από την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης
 • Αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις στα εργοτάξια
 • Φιλικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@ixion.gr